Chuyên cung cấp các dịch vụ:vận chuyển xe lạnh và xe container,khai hải quan,cắm điện container,đóng gói,thay bao bì,bốc dỡ hàng hóa,cho thuê kho lạnh
Việt Nam | English
 
 
 
 

INFORMATION & EVENTOther News

SUPPORT INFO

CHIEF OF SALES DEPATMENT
Phone no: (028) 38.73.43.95 Ext:126
Mobile: 0916.271.144
Email: sales01@anpha.konoike.net
 
  
Hot line: 0911.683.139
Email: anpha@anpha.konoike.net

video

SURVEY

New Website to meet the meet the needs of customers?

VISITOR COUNTING

746,665