Chuyên cung cấp các dịch vụ:vận chuyển xe lạnh và xe container,khai hải quan,cắm điện container,đóng gói,thay bao bì,bốc dỡ hàng hóa,cho thuê kho lạnh
Việt Nam | English
 
 
 
 

SERVICE

SUPPORT INFO

CHIEF OF SALES DEPATMENT
Phone no: (028) 38.73.43.95 Ext:126 
Hot line: 0916.271.144 or 0911.683.139
Email: sales01@anpha-ag.com

video

SURVEY

New Website to meet the meet the needs of customers?

VISITOR COUNTING

495,344