Kho lạnh Anpha, kho lạnh cho thuê hàng đầu TP HCM, đầu tiên được NAFIQAD cấp chứng nhận đạt chuẩn EU. Kho lạnh Anpha với sức chứa 20.000 pallet; nhiệt độ lưu trữ hàng hóa từ +22*C đến -25*C. Kho làm việc 24/24 giờ, 365 ngày trong năm.

 

 

Kho lanh | Kho lanh Anpha | Kho lanh cho thue